I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY

Sklep internetowy działający pod adresem www.gotowynajutro.pl, prowadzony jest przez:

Gotowy na Jutro

01-355 Warszawa

Adres do zwrotów:

Gotowy na Jutro- Centrum Logistyczne

01-355 Warszawa

KONTAKT:

e-mail: sklep@gotowynajutro.pl

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy www.gotowynajutro.pl prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową towarów z branży sportowej, kolekcjonerskiej, turystycznej za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, czyli złożenie oświadczenia woli poprzez złożenie zamówienia.
 3. W celu skutecznego złożenia zamówienia niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA iFLASH. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie przeglądarek może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu pełnej funkcjonalności sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.
 5. Kupujący oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikacji zdjęć oraz treści w ramach zamieszczanych przez siebie opinii na stronach sklepu www.gotowynajutro.pl. Kupujący wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie powyższych materiałów przez Gotowy na Jutro na stronach sklepu www.gotowynajutro.pl, blogu www.gotowynajutro.pl, serwisie Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter oraz w komunikacji newsletter.
 6. Ceny produktów widoczne na stronach www.gotowynajutro.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów przesyłki które podane są oddzielnie w opisie każdego produktu.
 7. Promocje w sklepie www.gotowynajutro.pl nie łączą się ze sobą. W przypadku towarów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania.

III. WARUNKI ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia w sklepie internetowym www.gotowynajutro.pl można składać wypełniając formularze zamówienia dostępne na stronach sklepu.
 2. W celu dokonania zakupu konieczne jest podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail).
 3. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularzy zamówień znajdujących się na stronie internetowej sklepu www.gotowynajutro.pl
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień w przypadku:
  • nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji zamówienia)
  • nieotrzymania wpłaty w terminie 5 dni od złożenia zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności “z góry”)
  • nieodebrania przesyłki
  • niepotwierdzenia zamówienia pobraniowego

METODY PŁATNOŚCI:

 1. Płatności krajowe
  • Rozliczenia transakcji przelewem z góry na wskazane w formularzu płatności lub za pomocą serwisu PayPal poprzez wbudowaną w sklep wtyczkę płatności.
  • Płatność przy odbiorze (za pośrednictwem firmy kurierskiej) – oznacza, że należność za zamówiony towar będzie pobrana przez osobę (kuriera) w momencie dostarczenia przesyłki.

IV. CZAS I KOSZTY TRANSPORTU

 1. Przy każdym produkcie podany jest czas oczekiwania na wysłanie przesyłki. Termin otrzymania przesyłki składa się z czasu kompletowania towaru oraz czasu dostarczenia przesyłki przez kuriera lub listonosza.

CZAS DOSTARCZENIA przesyłki to:

 1. Przesyłki krajowe
  • Kurier – zaplanowany jednodniowy termin dostawy (1 do 2 – dni roboczych)
  • Poczta Polska List Polecony – zaplanowany jednodniowy termin dostawy (4 do 8 – dni roboczych)

KOSZTY WYSYŁKI:

 1. Przesyłki krajowe
  • Kurier płatność z góry – 18 zł
  • Kurier UPS płatność przy odbiorze – 25 zł
  • Poczta Polska List Polecony – 5,200zł
  • Poczta Polska List Polecony Priorytet – 6,50 zł
 2. Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu jako adres dostawy.
 3. W wyjątkowych sytuacjach przesyłka może się opóźnić. W przypadku dużych zamówień hurtowych przesyłka nadawana jest z innego magazynu. Przez czas oraz koszt jej dostarczenia może ulec zmianie. W takim przypadku Sprzedający informuje o zaistniałej sytuacji a Klient ma możliwość rezygnacji z zamówienia.

V. REKLAMACJA

 1. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny.
 2. Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu.
 3. Dokładny opis procedury reklamacji znajduje się w linku „Zwrot, wymiana, reklamacje”
 4. Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Produkt powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony (pudełko powinno być zapakowane w papier a dopiero następnie sklejone taśmą).
 5. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedający zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji.
 6. Sprzedający ustosunkuje się do każdego żądania niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni.
 7. Informujemy o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php#faq1366
 8. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VI. WYMIANA

 1. Wymiana zakupionego towaru jest możliwa wyłącznie poprzez skorzystanie z procedury odstąpienia od umowy i złożenia oraz opłacenia nowego, niezależnego zamówienia.

VII. ZWROT

 1. Klient (konsument) ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zakupionych w sklepie www.gotowynajutro.pl produktów, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od ich dostarczenia według ogólnych zasad wynikających z przepisów Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827). Koszt przesyłki po stornie kupującego.
 2. Z opisanego wyżej uprawnienia nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT.
 3. Dokładny opis procedury zwrotu znajduje się w linku „Zwrot, wymiana, reklamacje” oraz „FAQ”
 4. Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Produkt powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony (pudełko powinno być zapakowane w papier a dopiero następnie sklejone taśmą).
 5. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci klientowi (konsumentowi) wszystkie dokonane przez niego płatności dotyczące towaru, od którego zakupu Klient odstąpił. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Gotowy na Jutro – art. 24 ust. 1 pkt 1 Ust. O ochronie danych osobowych.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, czyli złożenie oświadczenia woli poprzez dokonanie zamówienia w sklepie www.gotowynajutro.pl
 3. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do procesu realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia oddzielnej zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.gotowynajutro.pl
 4. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.
 5. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:
  • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.)
  • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
  • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie Klienci będę powiadomieni drogą elektorniczną (na wskazany przy rejestracji adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin (http://www.gotowynajutro.pl/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki po sprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia, chyba że jego postanowienia były dla Klienta mniej korzystne niż aktualnego.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.