Czym jest survival: Praktyczne wskazówki i techniki przetrwania

Wprowadzenie do survivalu

Survival to umiejętność przetrwania w ekstremalnych warunkach, mająca na celu utrzymanie życia i zdrowia w sytuacjach zagrożenia. W niniejszym artykule przedstawiamy najważniejsze aspekty survivalu, od podstawowych zasad, poprzez techniki samozabezpieczenia, po wykorzystanie naturalnych zasobów.

Podstawowe zasady survivalu

 1. Przygotowanie – Planowanie wyprawy, zdobycie odpowiedniej wiedzy, umiejętności i sprzętu.
 2. Orientacja w terenie – Zdolność do określania pozycji na mapie i w terenie, wykorzystanie kompasu oraz innych dostępnych narzędzi nawigacyjnych.
 3. Znalezienie schronienia – Budowa tymczasowego schronienia, ocena jego bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi.
 4. Pozyskanie wody i żywności – Zdolność do zdobycia wody pitnej oraz spożywczej w warunkach naturalnych, wykorzystanie roślinności i fauny.
 5. Umiejętność rozpalania ognia – Wykorzystanie różnych technik rozpalania ognia, umiejętność utrzymania ognia w trudnych warunkach.
 6. Nawigacja terenowa – Poruszanie się w trudnym terenie, przekraczanie przeszkód naturalnych, wykorzystanie środków transportu.
 7. Pierwsza pomoc – Podstawowe umiejętności udzielania pierwszej pomocy, zarówno sobie, jak i innym.
 8. Komunikacja i sygnalizacja – Zdolność do nawiązywania kontaktu z innymi, wykorzystanie środków sygnalizacji awaryjnej.

Orientacja w terenie

Orientacja w terenie jest kluczowa w sytuacjach survivalowych. Umiejętność korzystania z mapy, kompasu oraz naturalnych wskazówek pozwala na szybkie i skuteczne poruszanie się w trudnych warunkach. Należy również pamiętać o umiejętności korzystania z technologii GPS oraz urządzeń komunikacji satelitarnej.

Wykorzystanie kompasu

Kompas jest niezawodnym narzędziem umożliwiającym określenie kierunków świata. Ważne jest, aby umieć go prawidłowo wykorzystać, a także znać podstawowe zasady orientacji w terenie:

 • Ustal kierunek północny na kompasie
 • Określ swoją pozycję na mapie
 • Wyznacz trasę do celu
 • Idź w wyznaczonym kierunku, sprawdzając regularnie kierunek na kompasie

Odczytywanie mapy

Mapa topograficzna jest niezbędnym narzędziem w sytuacjach survivalowych. Kluczowe jest umiejętne odczytywanie jej treści, takich jak:

 • Kontury wysokości
 • Rodzaje terenu
 • Obiekty (mosty, budynki, rzeki)
 • Szlaki

Znalezienie schronienia

W sytuacjach awaryjnych konieczne jest zapewnienie sobie schronienia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Istnieje wiele technik budowy schronienia, a ich wybór zależy od dostępnych materiałów oraz warunków terenowych.

Budowa szałasu

Szałas to prosty i szybki sposób na zbudowanie schronienia. Wykorzystaj dostępne gałęzie i liście, aby stworzyć konstrukcję w kształcie stożka lub trójkąta. Ułóż gałęzie na skrzyżowanych dwóch mocniejszych gałęziach, a następnie pokryj je liśćmi lub innym materiałem izolacyjnym.

Wykorzystanie jaskini lub naturalnych schronisk

Naturalne schroniska, takie jak jaskinie czy wzniesienia, mogą zapewnić ochronę przed wiatrem i deszczem. Upewnij się, że wybrane miejsce jest stabilne i wolne od zagrożeń, takich jak spadające kamienie czy zwierzęta.

Pozyskanie wody i żywności

Pozyskanie wody pitnej oraz żywności jest kluczowe dla przetrwania. Wiedza o dostępnych źródłach pożywienia oraz umiejętność pozyskiwania wody pitnej jest niezbędna.

Zdobycie wody pitnej

Woda pitna może być pozyskiwana z różnych źródeł, takich jak rzeki, jeziora czy strumienie. Ważne jest, aby przefiltrować i przegotować wodę przed spożyciem, aby uniknąć zakażenia.

Wykorzystanie roślinności i fauny

Wiedza o lokalnej roślinności i faunie pozwala na zdobycie pożywienia w sytuacjach survivalowych. Ważne jest, aby znać jadalne rośliny i owoce, a także umieć polować na zwierzęta czy łowić ryby.

Umiejętność rozpalania ognia

Ogień odgrywa kluczową rolę w sytuacjach przetrwania, zapewniając ciepło, oświetlenie oraz możliwość przygotowania posiłków. Istnieje wiele technik rozpalania ognia, takich jak:

 • Tarcie drewna
 • Wykorzystanie krzesiwa
 • Użycie soczewki

Nawigacja terenowa

Poruszanie się w trudnym terenie, tak jak góry, lasy czy bagna, może być wymagające. Ważne jest, aby znać techniki przekraczania przeszkód naturalnych oraz umieć wykorzystać dostępne środki transportu.

Przekraczanie rzek

Przekraczanie rzek może być niebezpieczne, zwłaszcza w przypadku silnego prądu. Ważne jest, aby wybrać odpowiednie miejsce do przejścia oraz zastosować odpowiednią technikę, taką jak:

 • Użycie liny jako asekuracji
 • Przekraczanie rzeki w grupie, podtrzymując się nawzajem
 • Wykorzystanie pomostów czy mostów

Poruszanie się w górach

Wspinaczka górska wymaga odpowiedniego przygotowania oraz umiejętności. Kluczowe jest poznanie technik wspinaczkowych oraz wyposażenie się w odpowiedni sprzęt, tak jak:

 • Liny
 • Karabinki
 • Kask

Pierwsza pomoc

W sytuacjach survivalowych konieczne jest umiejętne udzielanie pierwszej pomocy. Wiedza na temat podstawowych technik ratunkowych oraz posiadanie zestawu pierwszej pomocy jest niezbędna.

Rany i urazy

W przypadku ran i urazów ważne jest, aby szybko ocenić stan poszkodowanego oraz podjąć odpowiednie kroki:

 • Zatamowanie krwawienia
 • Opatrzenie rany
 • Stabilizacja złamań

Oparzenia

Oparzenia wymagają natychmiastowej interwencji. Należy:

 • Schłodzić oparzone miejsce (wodą, chłodnym opatrunkiem)
 • Przykryć oparzenie sterylnym opatrunkiem
 • Unikać pęknięcia pęcherzy

Komunikacja i sygnalizacja

Komunikacja z innymi osobami może być kluczowa w sytuacjach przetrwania. Istnieją różne sposoby sygnalizacji awaryjnej, takie jak:

 • Użycie lusterka sygnalizacyjnego
 • Palenie ogniska sygnalizacyjnego
 • Wykorzystanie gwizdka czy sygnału dźwiękowego

Podsumowanie

Survival to umiejętność przetrwania w ekstremalnych warunkach, mająca na celu utrzymanie życia i zdrowia. Wiedza na temat podstawowych zasad survivalu, technik samo zabezpieczenia oraz wykorzystania naturalnych zasobów może okazać się kluczowa w sytuacjach zagrożenia. Pamiętaj, że odpowiednie przygotowanie, wiedza i umiejętności to podstawa sukcesu w każdej sytuacji przetrwania.