Praktyczne węzły dla turystyki, żeglarstwa i survivalu

Wstęp

W tej publikacji omówimy węzły, które są niezwykle przydatne w różnych dziedzinach, takich jak turystyka, żeglarstwo czy survival. Poznasz węzły, które z łatwością można zawiązać, a także te, które są wyjątkowo silne i niezawodne. Przedstawimy także sposób ich zastosowania oraz instrukcje związania. Zapraszamy do lektury!

Spis treści

 1. Węzeł półsztyka (Bowline)
 2. Węzeł ósemkowy (Figure Eight)
 3. Węzeł ślizgowy (Slip Knot)
 4. Węzeł rybacki (Fisherman’s Knot)
 5. Węzeł szkotowy (Sheet Bend)
 6. Węzeł przystaniowy (Clove Hitch)
 7. Węzeł szotowy (Round Turn and Two Half Hitches)
 8. Węzeł ratowniczy (Water Knot)
 9. Węzeł trójnóg (Tripod Lashing)
 10. Węzeł Prusik (Prusik Knot)

Węzeł półsztyka (Bowline)

Węzeł półsztyka to jeden z najbardziej uniwersalnych węzłów, który jest łatwy do związania i rozwiązania. Wykorzystuje się go w żeglarstwie do mocowania żagli, w turystyce do podwieszania hamaków czy mocowania lin namiotowych.

Związanie węzła półsztyka:

 1. Utwórz pętlę, przekładając wolny koniec liny przez pętlę.
 2. Przeciągnij wolny koniec liny pod główną liną.
 3. Przekładając wolny koniec liny przez pętlę, utwórz węzeł.
 4. Zaciskając węzeł, pociągnij za główną linię i pętlę.

Węzeł ósemkowy (Figure Eight)

Węzeł ósemkowy jest stosowany w wspinaczce i żeglarstwie do zabezpieczania lin. Jest łatwy do związania i rozwiązania, a jego wytrzymałość jest duża.

Związanie węzła ósemkowego:

 1. Przekładając wolny koniec liny, utwórz pętlę w kształcie cyfry 8.
 2. Zaciskając węzeł, pociągnij za główną linię i pętlę.

Węzeł ślizgowy (Slip Knot)

Węzeł ślizgowy stosowany jest w turystyce do szybkiego mocowania i rozwiązania lin. Jest to węzeł tymczasowy, który można z łatwością rozwiązać.

Związanie węzła ślizgowego:

 1. Utwórz pętlę, przekładając wolny koniec liny przez pętlę.
 2. Przeciągnij wolny koniec liny pod główną liną.
 3. Przekładając wolny koniec liny przez pętlę, utwórz węzeł.
 4. Zaciskając węzeł, pociągnij za główną linię i pętlę.

Węzeł rybacki (Fisherman’s Knot)

Węzeł rybacki służy do łączenia dwóch lin o zbliżonej średnicy. Jest łatwy do związania i bardzo trwały.

Związanie węzła rybackiego:

 1. Ułożyć obie linie równolegle do siebie.
 2. Utwórz węzeł półsztyka na jednej linii, owijając ją wokół drugiej.
 3. Utwórz węzeł półsztyka na drugiej linii, owijając ją wokół pierwszej.
 4. Zaciskając węzły, pociągnij za obie linie.

Węzeł szkotowy (Sheet Bend)

Węzeł szkotowy jest używany do łączenia lin o różnych średnicach. Jest łatwy do związania i wytrzymały.

Związanie węzła szkotowego:

 1. Utwórz pętlę na jednej linii.
 2. Przeciągnij wolny koniec drugiej liny przez pętlę.
 3. Owijając drugą linię wokół pierwszej, przekładając ją pod sobą.
 4. Zaciskając węzeł, pociągnij za obie linie.

Węzeł przystaniowy (Clove Hitch)

Węzeł przystaniowy służy do mocowania lin do słupów, drzew czy bollardów. Jest łatwy do związania i trwały.

Związanie węzła przystaniowego:

 1. Owijając linę wokół słupa, przekładając ją pod główną linię.
 2. Przekładając wolny koniec liny przez pętlę, utwórz węzeł.
 3. Zaciskając węzeł, pociągnij za główną linię i pętlę.

Węzeł szotowy (Round Turn and Two Half Hitches)

Węzeł szotowy służy do mocowania lin do przedmiotów, takich jak bollardy czy oczka na pokładzie jachtu. Jest trwały i niezawodny.

Związanie węzła szotowego:

 1. Owiń linę wokół przedmiotu dwa razy.
 2. Utwórz pierwszy półsztyk na linii, owijając wolny koniec wokół głównej lini.
 3. Utwórz drugi półsztyk na linii, owijając wolny koniec wokół głównej lini.
 4. Zaciskając węzeł, pociągnij za główną linię i pętlę.

Węzeł ratowniczy (Water Knot)

Węzeł ratowniczy jest wykorzystywany w wodnych sytuacjach awaryjnych, takich jak ratowanie tonącego. Jest łatwy do związania i utrzymuje swoją wytrzymałość nawet podczas narażenia na wilgoć.

Związanie węzła ratowniczego:

 1. Utwórz węzeł przesuwający na jednym końcu liny.
 2. Przeciągnij drugi koniec liny przez węzeł przesuwający.
 3. Utwórz węzeł przesuwający na drugim końcu liny, równolegle do pierwszego węzła.
 4. Zaciskając węzły, pociągnij za obie linie.

Węzeł trójnóg (Tripod Lashing)

Węzeł trójnóg służy do łączenia trzech słupów w strukturę trójnożną, którą można wykorzystać do budowy schronienia czy podwieszenia kotła nad ogniskiem. Jest trwały i stabilny.

Związanie węzła trójnóg:

 1. Ułożyć trzy słupy równolegle do siebie.
 2. Utwórz węzeł przystaniowy na jednym z biegunów, owijając linię wokół wszystkich trzech słupów.
 3. Owiń linę wokół wszystkich słupów kilka razy, zaciskając węzeł.
 4. Utwórz kolejny węzeł przystaniowy na linii, zabezpieczając trójnóg.

Węzeł Prusik (Prusik Knot)

Węzeł Prusik jest stosowany w wspinaczce do zabezpieczania się na linie. Służy jako samohamowny węzeł, który zaciska się pod obciążeniem, ale może być łatwo przesuwany wzdłuż liny, gdy jest luzowany.

Związanie węzła Prusik:

 1. Utwórz pętlę z cienkiej liny, związując jej końce za pomocą węzła rybackiego.
 2. Owiń pętlę wokół głównej liny trzy razy, przeciągając ją przez siebie.
 3. Upewnij się, że owinięcia są równoległe i równomiernie rozłożone.
 4. Zaciskając węzeł, pociągnij za pętlę.

Podsumowanie

W artykule przedstawiliśmy 10 praktycznych węzłów używanych w turystyce, żeglarstwie i survivalu. Węzły te są niezwykle przydatne w różnych sytuacjach, zarówno w codziennym życiu, jak i w ekstremalnych warunkach.